Меню

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ

Ми дбаємо про те, щоб споживачі наших послуг отримували якісні та професійні послуги та обслуговування. Наша місія – найкращі технічні та технологічні рішення з індивідуальним підходом до замовника.

Наші прагнення та цілі:

 • працювати з дотриманням державних вимог та активно використовувати положення міжнародного стандарту якості ISO 9001:2015;
 • залучати до роботи лише справжніх професіоналів, які постійно підвищують рівень своїх знань та компетенцію;
 • створити комфортні умови перебування в офісі та на об’єктах;
 • застосовувати в своїй роботі найсучасніші технології та обладнання;
 • постійно вдосконалюватись та поліпшуватись на користь замовників – всіх контрагентів та суспільства в цілому.

Ми плануємо досягти встановленої мети за рахунок:

 • поліпшення оснащення відповідно до новітніх досягнень технічної науки та практики;
 • атестації та постійного підвищення професійного рівня кожного співробітника, що слугує гарантом якісного та професійного обслуговування наших замовників – контрагентів та результативної роботи всіх структурних підрозділів;
 • розвитку та постійного поліпшення системи управління якістю;
 • залучення всього персоналу в процес поліпшення системи управління якості з чітким розмежуванням повноважень і відповідальності у сфері якості;
 • планування якості, виходячи з покладених зобов’язань і наявних ресурсів;
 • періодичного аналізування системи управління якості для визначення її придатності та результативності і розроблення та впровадження коригувальних дій.

Керівництво усвідомлює, що максимальну віддачу в роботі може отримати лише від персоналу, який задоволений умовами праці. Саме тому керівництво створює умови для максимальної реалізації здібностей кожного співробітника та колективу в цілому за рахунок:

 • організації комфортних умов праці та відпочинку;
 • системи мотивації та підтримки;
 • підтримання ініціативи, творчості та інновацій своїх співробітників.

Політика в сфері якості покладає на кожного працівника наступні обов’язки:

 • знання положень Політики та цілей і керування ними в своїй роботі;
 • створення необхідних умов для результативної та якісної роботи;
 • забезпечення робіт необхідними матеріальними ресурсами (в межах обов’язків);
 • виконання вимог зовнішньої та внутрішньої нормативної документації;
 • додержання трудової дисципліни та техніки безпеки на об’єктах;
 • виявлення ініціативи щодо усунення причин, які заважають наданню послуг високої якості.

Дана Політика в сфері якості направлена на:

 • об’єднання зусиль працівників для виконання завдань по досягненню високої якості послуг;
 • забезпечення безперервного підвищення результативності функціонування системи управління якості.

Керівництво ТОВ “ІСТАГРУПП” заявляє про свою спрямованість на високу якість надаваних послуг, підтверджує свою рішучість очолювати процес постійного поліпшення діяльності нашого підприємства та закликає кожного співробітника, не залежно від його посади, вносити свій вклад у вирішення поставлених задач.